AARHUS TECH – en vigtig brik i byens uddannelsesbillede
AARHUS TECH er en moderne, udviklingsorienteret erhvervsskole med et attraktivt studiemiljø, dygtige og engagerede medarbejdere og et godt samarbejde med erhvervslivet.

Skolen som arbejdsplads
Som medarbejder på AARHUS TECH har du rige muligheder for både faglig og personlig udvikling. Det er netop en af fordelene ved at arbejde på så stor en arbejdsplads. Der sker hele tiden noget nyt. Nye uddannelser kommer til, teknologien ændres, nogle går på barsel og andre finder nyt job. Så der er mange chancer for både at prøve nye jobfunktioner og ændre sin kvalifikationsprofil og dermed også karriereforløb - enten på skolen eller et nyt sted. En arbejdsplads med ca. 650 medarbejdere kan måske virke lidt overvældende, men skolen er inddelt i mindre enheder/teams, afdelinger og centre, som gør, at du som medar-bejder altid har nære kolleger og samtidig er en del af en større helhed.

Kommunikation og samvær
Kommunikationen i organisationen fungerer på mange planer - både de officielle og de mere uofficielle. Der er dels en decentral ledelsesstruktur og et veludbygget system af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som også tager del i dialogen mellem ledelse og medarbejdere. Dels er der afdelingsmøder og den lokale kantinesnak. Et veludbygget intranet er med til at sikre kommunikationen og informationen på skolen, ligesom personaleforeningen,

 

kunstforeningen, sport og motion og diverse festlige arrangementer er med til at skabe sammenhæng og fællesskab.

Fokus på velfærd
Sikkerhed og miljø er højt prioriteret på AARHUS TECH. Derfor tog skolen det store spring i 2003 og blev arbejdsmiljøcertificeret - som den første uddannelsesinstitution i Danmark. Holdningen til miljøet slår igennem på mange måder: i værkstederne, sundhedsfremme som f.eks. rygestopkurser, sund mad i kantinerne, fitness og de jævnlige arbejdspladsvurderinger. Vi har med andre ord fokus på medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, for de er fundamentet for et velfungerende AARHUS TECH.

Fakta om AARHUS TECH
Med tre tekniske gymnasier og 12 faglige centre med erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og efteruddannelse kan AARHUS TECH tilbyde en lang række spæn-dende og udfordrende uddannelser. Mere end 3.800 elever, studerende og kursister har allerede taget imod tilbuddet og er i gang med deres uddannelse her.

AARHUS TECH er kendt for at præge udviklingen inden for erhvervsskolerne. Det gælder blandt andet inden for områderne pædagogik, it, internationalisering og miljø, og med ca. 3.800 årselever, en omsætning på ca. 410 mio. kr. og 650 ansatte er vi en af landets største erhvervsskoler.

På aarhustech.dk/job kan du læse mere om at være medarbejder på AARHUS TECH samt følge med i ledige stillinger.