Vikar

  • Danmarks Bedste Vikar 2016 er kåret!
    Maria Gullmann Falk har netop modtaget hædren og æren som værende Danmarks Bedste Vikar 2016.
  • Vikarbranchen og vikarservice er i rivende udvikling. Frederiksværkvirksomheden Mega Flex har taget del i den konstante optur gennem de sidste 25 år. Det kom blandt andet til udtryk på Metro byggeriet hvor virksomheden gik fra 2 medarbejdere til 200 på 2 måneder.

  • Den generation af medarbejdere der i dag kommer ud på arbejdsmarkedet stiller helt andre og nye krav til sin arbejdsgiver. Det gælder jobbets indhold, mulighederne for karriere, kontinuerlig coaching og feedback samt virksomhedens brand. Derfor skal virksomhederne forberede sig på nye tider.

  • Hver sjette dansker har prøvet det, og der vil komme f lere til i fremtiden. Vikarbranchen er i rivende udvikling, og væksten er til at få øje på.

  • Vikarbureauerne har gennem de seneste 3 år været den enkeltbranche, der har skabt flest nye jobs. Det er vi utroligt stolte af, og vi tror at det kun er begyndelsen.

  • Mange virksomheder har brug for ekstra arbejdskraft i en kortere eller længere periode og anvender derfor vikarer. Opretter du et CV på Jobzonen.dk, kommer du nemt i kontakt med alle rekrutteringsbureauerne. Der mangler vikarer inden for mange forskellige brancher, og et vikariat vil kunne hjælpe...
  • Vikarbureauernes Brancheforening (VB) – der er organiseret hos Dansk Erhverv - har i 2015 lanceret en ny uddannelse – ’Certificeret Vikarkonsulent’. De første kandidater er allerede udklækket, og de næste er klar til at sætte sig på skolebænken.
  • Før man påtager sig et arbejde, dukker der ofte en række spørgsmål op. Det gælder naturligvis også inden for vikararbejde. Nedenfor kan du måske finde svar, på nogle af de spørgsmål du har i forbindelse med, at du har taget et vikariat i en virksomhed (kilde Vikarbureauernes Brancheforening).