Persontypetest

  • Om personlighedstest
    For at afdramatisere holdningen til tests, vil vi i det følgende gennemgå nogle typiske testtyper. Der findes i dag en mængde forskellige tests.