Klinisk diætist til Sundhedshus Vesterbro

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
19. januar 2017
Branche
Offentlig
Tid
Deltid


Sundhedshus Vesterbro søger en klinisk diætist, 32 timer ugentligt.

Om os
Sundhedshus Vesterbro har 45 medarbejdere, som arbejder på tre adresser. Vi tilbyder ambulant genoptræning efter service- og sundhedsloven, Hjerte og KOL rehabilitering, og samtaler om KRAM. Vi tilbyder træning til beboerne på de fleste af plejecentrene i lokalområdet, og vi har ansvaret for genoptræningen på de midlertidige pladser i lokalområdet.

I Sundhedshus Vesterbro arbejder vi bl.a. med at fremme borgernes livsstil, og derigennem udvikle en helhedsorienteret indsats, som skaber sammenhæng mellem træning og sundhed.
Vi tilbyder rådgivning og vejledning om sundhed, kost, motion, alkohol og rygestop.

Dine arbejdsopgaver

 • Varetage indledende samtaler om sundhed ud fra den enkelte borgers livssituation og oplevelse af egne sundhedsrisici og sundhedsadfærd
 • Være forløbsansvarlig for borgere i forløb
 • Varetage individuel kostvejledning og kostundervisning på hold
 • Ad hoc deltagelse på træningshold
 • Varetage administrative opgaver herunder epikriser, journalnotater, ajourføre holdlister, indkalde borgere til tilbud mm
 • Evt. at varetage rygestopkurser.

Dine faglige, erfaringsmæssige og personlige kvalifikationer

 • Du har lyst - og kompetencer - til at arbejde med mange forskellige mennesker. Alle skal have lige muligheder uanset borgerens ressourcer eller mangel på samme.
 • Du er indstillet på at stille din faglige viden til rådighed for borgerne i Sundhedshuset, men samtidigt bevidst om at det er borgerens ønsker og deres forståelse af sundhed, som er omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver.
 • Autoriseret diætist med erfaring indenfor undervisning, vejledning og den motiverende samtale
 • Du er i stand til at identificere borgerens motivation og ressourcer og sætte dem i spil
 • Du har erfaring med livsstilsintervention hos borgere med dansk og anden etnisk baggrund
 • Du anvender en anerkendende tilgang til borgerne
 • Du har erfaring med dokumentation og it
 • Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver, tilrettelæggelse og arbejdstid
 • Du er en god kollega som har forståelse for, at du er en del af et hold.

Løn- og ansættelsesforhold
Du bliver ansat i en fast stilling på 32 timer om ugen. Lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Sundhedshusleder Tine Bau Jørgensen på 2612 0575.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 19. januar 2017.
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 4.


Søg stillingen