Social- og sundhedsassistent til demensafdelingen hos Indre by/Østerbros Demenscenter

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
15. januar 2017
Branche
Offentlig
Tid
Fuldtid


Brænder du for det nære samarbejde med beboere og om at skabe et godt hverdagsliv? Vi søger tre social- og sundhedsassistenter til fast stilling i dagvagt.

Demensafdelingen er en del af Indre by/Østerbros Demenscenter, der også rummer demensdagcenter og demensfaglig rådgivning. Demensafdelingen har to etager med hver 15 beboere. På hver etage er ansat seks social- og sundhedsmedarbejdere, ligeligt fordelt mellem hjælpere og assistenter. Afdelingen har desuden en fast sygeplejerske og en demensvidenperson.

Demensafdelingen ligger i Plejeboligcenter Fælledgården, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På Fælledgården bor der 193 beboere, fordelt på demensafdelingen og fire somatiske afdelinger.

Om jobbet
Som dagvagt er du en vigtig del af beboernes hverdagsliv. Du fungerer som kontaktperson og har tæt kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere og pårørende/værge. Du skal derfor være engageret i både pleje, kliniske sundhedsfaglige opgaver, aktiviteter og samarbejde med pårørende. Alle dagvagter har årligt en måneds ophold i dagcentret med fokus på reminiscens og daglige aktiviteter.

Afdelingen holder ugentlige tværfaglige beboerkonferencer, hvor du sammen med sygeplejerske, diætist, terapeut og demensvidenperson skaber rammen for det gode liv for beboeren. Afdelingen har desuden supervision ved lokalområdets demensfaglige rådgiver.

Vi ønsker os medarbejdere med:

  • interesse for demens og det socialpædagogiske område
  • glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne
  • fagligt engagement og lyst til at være en del af et team, der arbejder tværfagligt
  • gerne et par års erfaring - evt. inden for geriatri, medicin eller demensområdet.

Om området:
I lokalområde IBØ samarbejder medarbejderne og borgerne om at skabe en oplevelse af sammenhæng, meningsfuldhed og håndterbarhed i den enkelte borgers hverdagsliv. Grundlaget for samarbejdet er at understøtte borgerens muligheder for oplevelse af velvære, tryghed og frihed samt muligheden for at deltage aktivt som medborger. Derfor samarbejder vi med relevante aktører i borgerens liv og i lokalsamfundet.

Lokalområde IBØ er et af fem lokalområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og består af en hjemmeplejeenhed, syv plejecentre, et træningscenter, fire aktivitetscentre, et rehabiliteringscenter med døgndækning, et forebyggelsescenter, samt lokalområdekontorets konsulentfunktioner, studieunit og den lokale myndighedsfunktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 32-37 timer, fortrinsvis i dagtiden, med vagtstart tidligst kl. 7 og slut senest kl. 16. Dagvagter arbejder hver tredje weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Andreas Bertelsen på 2051 0763.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 15. januar 2017.


Søg stillingen