Social- og sundhedshjælper/-assistent til Fælledgården

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
15. januar 2017
Branche
Offentlig
Tid
Deltid


Nye puljemidler giver nye muligheder for dig som aftenvagt på demenscenter Østerbro. Brænder du for det nære samarbejde med beboere om at skabe et godt hverdagsliv?

Som følge af en opprioritering af aftenvagten, søger Demenscentret på Fælledgården sosu-assistenter og - hjælpere til demensafdelingen. Demensafdelingen har to etager med hver 15 beboere. Tidligere har hver etage haft to faste aftenvagter og har deltes om en aftenvagt i springerfunktion. For at skabe det gode hverdagsliv hele døgnet, samt en rolig og hyggelig spiseoplevelse, har vi valgt at hver etage fremover bemandes med tre medarbejdere i de mest aktive aftentimer.

Demensafdelingen er en del af Indre by/Østerbros Demensvidenscenter, der også rummer demensdagcenter og demensfaglig rådgivning.

Demensafdelingen ligger i Plejeboligcenter Fælledgården, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På Fælledgården bor der 193 beboere, fordelt på demensafdelingen og fire somatiske afdelinger. I aftentimerne har centret en tværgående ansvarshavende sygeplejerske.

Om jobbet
Som aftenvagt er du en vigtig del af beboernes hverdagsliv og har ofte tæt kontakt til pårørende. Du skal derfor være engageret i både pleje, aktiviteter og samarbejde med pårørende. Aftenvagterne dokumenterer selvstændigt i beboernes døgn-uge-plan og journal. Afdelingen holder ugentlige tværfaglige beboerkonferencer, hvor aftenvagterne skiftes til at deltage. Afdelingen har desuden supervision ved lokalområdets demensfaglige rådgiver.

Vi ønsker os medarbejdere med

  • Interesse for demens og det socialpædagogiske område
  • Glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne
  • Fagligt engagement og lyst til at være en del af et team der arbejder tværfagligt
  • Gerne et par års erfaring - evt inden for geriatri, medicin eller demensområdet.

Om området
I lokalområde IBØ samarbejder medarbejderne og borgerne om at skabe en oplevelse af sammenhæng, meningsfuldhed og håndterbarhed i den enkelte borgers hverdagsliv.
Grundlaget for samarbejdet er at understøtte borgerens muligheder for oplevelse af velvære, tryghed og frihed samt muligheden for at deltage aktivt som medborger. Derfor samarbejder vi med relevante aktører i borgerens liv og i lokalsamfundet.

Lokalområde IBØ er et af fem lokalområder i Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og består af et hjemmeplejeenhed, syv plejecentre, et træningscenter, fire aktivitetscentre, et rehabiliteringscenter med døgndækning, et forebyggelsescenter, samt lokalområdekontorets konsulentfunktioner, studieunit og den lokale myndighedsfunktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den korte vagts arbejdstid er fortrinsvis kl 16-21, med rigelig mulighed for længere vagter ved ferie, kurser mm samt ved aftenfester og aktiviteter.

Den lange vagts arbejdstid er fra kl 15:30 - 23:30. Aftenvagterne arbejder 5-2, dvs enten hver mandag-tirsdag eller hver onsdag -torsdag, samt hver anden fredag-lørdag-søndag. Ønsker flere medarbejdere at arbejde 7-7 kan det også være en mulighed. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Andreas Bertelsen på 2051 0763.

Ansøgning og frist
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 15. januar 2017.


Søg stillingen