Sygeplejerske til Nybodergården

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
15. januar 2017
Jobkategori
Behandling og sundhed
Branche
Offentlig
Tid
Fuldtid


Nybodergården søger en sygeplejerske til dagvagt pr. 1. marts.

Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder, kun ca. 5 min. gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger. Dagligt besøger pensionister Nybodergårdens Café, hvor de har mulighed for at købe velsmagende mad fra vores eget køkken.

Kan du lide at anvende din faglighed fuldt ud i et dynamisk læringsmiljø? Nybodergården er i en positiv udvikling organisatorisk, kulurelt og fagligt. Vi er i alt syv sygeplejersker i huset med dig, stab og ledere. Vi værner om værdier som autonomi, selvbestemmelse og livskvalitet i beboernes hverdagsliv.

Af projekter og indsatser, vi arbejder med lige nu, kan blandt flere nævnes: Socialt samvær på tværs af generationer, kvalitet og patientsikkerhed samt fast læge tilknyttet plejehjemmet.
Kommende fokus på indsatser er rehabilitering, demens og inkontinens samt anvendelse af velfærdsmidler til glæde for beboerne.
Vi er i procesarbejde omkring overgang til nyt mobilt dokumentationssystem pr. 2. maj 2017; hvor vi går i luften med det nye dokumentations system CURA, der er bygget op omkring FS111 og indsatskataloget for sygepleje.

Nybodergården søger en sygeplejerske, der kan og vil gøre en forskel. Vi ønsker en sygeplejerske med nogle års erfaring indenfor den ældre medicinske patient eller en nyuddannet sygeplejerske, der brænder for at gøre en forskel indenfor denne del af sundhedsvæsenet.

Som sygeplejerske hos os har du et stort medansvar for kvaliteten af sygeplejen og omsorgen for husets beboere.
Du indgår i et tæt fagligt, konstruktivt, respektfyldt, dynamisk og udviklende samarbejde med husets ledelse, kvalitets- og udviklingssygeplejerske og øvrige personaler.

Vi søger en sygeplejerske, der er ambitiøs, og som formår at omsætte egen og andres faglighed med effekten i kvalitet og patientsikkerhed, der medfører beboeroplevet værdi og sammenhæng med fokus på en sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje.

Vi arbejder med afsæt i København Kommunes politikker og strategier samt et højt fagligt professionelt samarbejde og indsats.

Vores nye sygeplejerske indgår i klinikken, hvor fagligheden og beboernes behov og tilstand afspejler vægtningen i, hvor, hvornår og hvordan, man er en del af klinisk praksis. At hvile i sin egen faglighed har stor betydning i samspillet med husets øvrige fagligheder; hvor det forventes, at man udviser respekt omkring, at vi arbejder i beboernes hjem med afsæt i vores profession.

Vi søger en sygeplejerske, der er balanceret psykologisk robust; og som formår at tilføre klinisk praksis en høj faglighed via sine kliniske færdigheder - indeholdende en superviserende, vejledende og pædagogisk tilgang.

Ansættelsesvilkår
Sygeplejerskestillingen i dagvagt er på 30-37 t./uge med vagt hver 4. weekend. Stillingen er ledig pr. 01.marts 2017.

Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt efter kvalifikationer.

Yderligere information
Du er velkommen at kontakte os for yderligere informationer og indhentning af stillings- og funktionsbeskrivelse. Kontakt afdelingssygeplejerske Mette Normark Kirsch på 3348 1949 eller forstander Jette Jensen på 3348 1910.
Du er også velkommen at besøge vores hjemmeside: https://nybodergaarden.kk.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 15. januar 2017
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3 og 4.


Søg stillingen