Skolepædagog til til Utterslev Skole (barselsvikariat)

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
13. januar 2017
Branche
Offentlig
Jobtype
Vikariat
Tid
Fuldtid


Vikar for skolepædagog søges omgående - minimum 1 år - til Utterslev Skole, 37 timer ugentligt.

Vi søger en faglig dygtig skolepædagog med engagement og lyst til at arbejde med børnene i såvel undervisningsdel som fritidsdel.

Vi søger en pædagog, der har it, medie og teknik som kompetence område. Er du en kompetent, arbejdssom, idérig og udviklingsorienteret pædagog... så hører vi gerne fra dig!

Vi lægger vægt på at skabe et miljø, hvor der udvises respekt for hinanden, og hvor børnene oplever udfordring, læring, nærhed, omsorg og glæde.

Vi søger en uddannet pædagog, der:

  • har kompetencer og erfaringer inden for det pædagogiske område, og som ønsker fortsat at udvikle disse
  • kan tænke pædagogik og læring ved aktivitet og kan svare på hvorfor du gør, som du gør
  • har en ressourceorienteret og anerkende tilgang til børn og familier
  • kan arbejde med læringsmål og læringsværksteder
  • er nysgerrig på det gode læringsmiljø og vil indgå i teamsamarbejde med både pædagoger og lærere
  • har lyst til at deltage i den pædagogiske udvikling i en moderne og forandringsorienteret skole og fritidsinstitution
  • har gode verbale og skriftlige færdigheder.

Som skolepædagog skal du kunne
Understøtte og kvalificere børnenes faglighed. Som skolepædagog skal du samarbejde med lærerne omkring børnenes læring og trivsel. I den understøttende undervisning har du ansvaret for at understøtte og folde det ud, børnene lærer i skolen på en anderledes og iderig måde. I faglig fordybelse skal eleverne træne og repetere, det de har lært i skolen. Endelig skal du bidrage til børnenes trivsel og til udvikling af deres muligheder for at deltage i legefællesskaber.

Alle timerne i skolen er placeret i Indskoling og på den årgang, du tilknyttes. Du skal være forberedt på, at du nogle gange vil stå alene med en hel klasse.

Skolepædagogen vi ønsker at ansætte tilknyttes kompetenceteam: it, medie og teknikteam. Her skal du bl.a. bidrage til, at børnene kan få aktiv deltagelse i digital dannelse. Du tilknyttes også et årgangsteam. Begge team har fokus på børnenes trivsel og læring med udgangspunkt i barnets hele liv.

Stillingen som skolepædagog er en kombinationsstilling, så du er både ansat i skolen og i KKFOen. Der arbejdes efter årsnormprincip, og en pulje af timerne styres efter en fleksordning af den enkelte medarbejder/team. Der er timer til teamsamarbejde, forberedelse og møder. Vi har lokaler på en af de nyeste skoler i Københavns Kommune, og modtager kun børn fra Utterslev Skole.

Barselsvikaren ansættes frem til den 31. december 2017.

Hvem er vi
Fritidsinstitutionen ved Utterslev skole, UFOen er en Fritidsordning med 340 børn fra 0. årgang til 3. årgang. UFOen har egne basislokaler og fælles lokaler med skolen. UFOen har en fælles overordnet pædagogisk målsætning, som bygger på værdibaseret og anerkendende pædagogik og ledelse.

Vi har en naturfaglig profil med en stærk vision, som tager afsæt i udfoldelsen af kreativitet, det legende menneske og det at kunne se mange mulige løsninger med hensyn til hverdagens udfordringer - hos os er der højt til loftet og plads til eksperimenter. Vi er en idrætscertificeret institution.

UFOen er en integreret del af Utterslev Skole både hvad angår pædagogik, visioner og værdier. UFOen har dagligt åbent fra kl. 6.15-8.00 og igen kl. 14.00-17.00. Derudover må der forventes aftenarbejde med: overnatning, koloni, socialpædagogiske arrangementer samt ture ud af huset. I ferieperioder har UFOen åbent fra kl. 6.15-17.00.

Du er velkommen til at kontakte os på 3366 9200. Du skal tale med KKFO-leder Jeanette H. Larsson, hvis du har spørgsmål om stillingen. Du kan også læse mere om os på: www.utterslevskole.kk.dk

Der indhentes såvel børne- og straffeattester samt reference hos tidligere arbejdsgiver før ansættelse og tiltrædelse af stillingen.

Hvis du vil søge stillingen hos os
Skriv en kort, motiveret ansøgning. Vedhæft eksamensbevis, CV og evt. relevante udtalelser.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 13. januar 2017.
Ansættelsessamtale onsdag den 18. januar 2017. Du vil blive kontaktet pr. telefon/mail, hvis du skal til samtale.


Søg stillingen