Sygeplejefaglig leder til nyoprettet stilling hos plejecenter Klarahus

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
13. januar 2017
Branche
Offentlig
Tid
Fuldtid


Vil du være en del af et plejecenter, der bl.a. arbejder med medarbejdertrivsel, tværfaglighed, tværgående ledelse og er i fuld gang med at højne og udvikle det faglige niveau?

Pleje- og demenscentret Klarahus er placeret midt i det dejlige grønne område De Gamles By på Nørrebro og består af tre somatiske afdelinger, en større demensenhed, Danmarks første afdeling for yngre demente og et dagcenter for yngre hjemmeboende borgere med demenssygdom - fordelt på tre adresser. Der bor 144 beboere på Klarahus og der er ca. 130 medarbejdere.

Som vores nye sygeplejefaglige leder har du et medansvar for, at den sygepleje- og sundhedsfaglige indsats til enhver tid opfylder kvalitetskravene fastsat af Københavns Kommune.
Dit ansvarsområde omhandler således den overordnede styring og koordination af det sygeplejefaglige område og den sundhedsfaglige kvalitet: udvikling og opfølgning samt innovation - ud fra evidensbaseret viden/Best Practice.

Vi er ambitiøse
- derfor søger vi også en fagligt dygtig og ambitiøs sygeplejefaglig leder, der gerne vil være en del af at udvikle høj faglighed, fællesskab og fremdrift på Klarahus. I 2017 fortsætter vi arbejdet med udvikling af vores strategi og målsætning om at være et demensfagligt fyrtårn i lokalområdet, og at være blandt de førende plejecentre i København, hvor den ældre borger ønsker at bo og leve et aktivt liv - og hvor der er en høj grad af arbejdsglæde.

Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Medvirke til at udvikle og sikre sygeplejefagligheden og den tværfaglige indsats.
 • I samarbejde med afdelingslederne har du et medansvar for kompetenceudvikling af sundhedsfaglige medarbejdere.
 • Opfølgning på tilsyn, herunder udarbejde og effektuere handleplaner på baggrund af evt. anbefalinger fra tilsynet.
 • Tovholder på utilsigtede hændelser.
 • Overordnet ansvarlig for Klarahus' forskellige netværksgrupper.
 • Identificere faglige fokusområder og igangsætte initiativer til at løfte området, f.eks. planlægge og gennemføre temauger, undervisning, refleksion osv.
 • Medvirke til afklaring af kompetencer i forbindelse med delegeringer i samarbejde med den relevante afdelingsleder.
 • Ansvarlig for at fremsætte forslag om nye faglige tiltag, udvælgelse og iværksættelse.
 • Etablere faglig sparring og undervisning for sygeplejegruppen samt tværfaglig sparring mellem sygeplejen, terapeuter og aktivitetsmedarbejdere.
 • Sikre fagligt samarbejde på tværs i organisationen. Herunder sparring med de øvrige afdelingsledere.

Hvem er du:

 • Sygeplejerske med relevant diplom-, master- eller kandidatuddannelse.
 • Imødekommende, smilende og rummelig - du er i stand til at tilrette din kommunikation til en bred målgruppe.
 • Du har en bred faglig baggrund og gerne erfaring indenfor kvalitetsudvikling, formidling, implementeringsprocesser og facilitering af faglig refleksion og udvikling.
 • Du ser mulighederne i faglige og driftsmæssige udfordringer.
 • Du har en cirkulær tilgang til faglige processer og tværgående samarbejde.
 • Du ser charmen i et omskifteligt arbejdsmiljø, hvor alt ikke altid kan planlægges - du rummer og håndterer en uforudsigelig hverdag med et smil på læben.
 • Du er nysgerrig på andres perspektiver, opsøgende, initiativrig og innovativ.
 • Udstråler engagement og energi.
 • Du holder fokus på bolden - også i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver.
 • Du er medinddragende i beslutnings- og udviklingssammenhænge.

Vi tilbyder:

 • En enestående mulighed for at arbejde målrettet med faglig ledelse på et af Københavns største plejecentre, der er klar til udvikling og øget faglighed på alle niveauer.
 • En spændende nyoprettet stilling med store muligheder for selv at forme indholdet og tilrettelægge arbejdsdagen.
 • En organisation med en flad struktur, der arbejder åbent og anerkendende - her er plads og rum til nye faglige idéer, perspektiver og tiltag.
 • Et tæt samarbejde med en engageret og kompetent ledergruppe, der bruger hinandens kompetencer og giver plads til forskelligheder.
 • En stilling i Danmarks største kommune tæt på det politiske niveau med rig mulighed for tværgående eksternt samarbejde og netværksdannelse - samt et tæt samarbejde imellem de fire plejecentre i De Gamles By.
 • Københavns Kommunes nye omsorgssystem Cura implementeres i maj 2017.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse den 1. marts 2017. Stillingen er på 37 timer ugentligt med fri weekender og helligdage.

Interesseret?
Ved spørgsmål til stillingen kan der rettes henvendelse til Centerchef Britt-Marie Sølvkjær på 2630 0157.

Hvis du brænder for at gøre en forskel for beboerne, i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere med mange forskellige baggrunde, så glæder vi os til at høre fra dig.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 13. januar 2017.
Vi holder første ansættelsesamtale den 19. januar 2017, og anden den 24. januar 2017.


Søg stillingen