Pædagoger til Center for Rehabilitering og Pleje, Sundholm Pleje

Arbejdssted
København
Oprettet
22. december 2016
Udløber
11. januar 2017
Branche
Offentlig
Tid
Fuldtid


Stillingerne er i blandede dag- og aftenvagter med arbejde hver tredje weekend. Der kan forekomme nattevagter i særlige situationer.

Sundholm Pleje består af tre botilbud Fristedet, Plejekollektivet og Kollektivet. Alle tre botilbud er § 108. Vi har 51 beboere. Botilbudene ledes af tilbudsleder og afdelingsleder.

Vi arbejder tværfagligt og personalegruppen består af sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut - endvidere er der ansat servicepersonale til køkken og rengøring. Alle medarbejdere arbejder på tværs af de tre botilbud, når der er brug for hjælp og støtte i de andre botilbud. Nogle medarbejdere har udelukkende tværgående funktioner. Alle medarbejdere arbejder udfra et forandrings- og løsningsfokuseret perspektiv. Alle medarbejdere tilbydes centrets interne grunduddannelse. Vi forsøger at skadereducere, og i den udstrækning beboerne ønsker, at samarbejde omkring dette. Vi arbejder hele tiden på at finde potentialer i vores beboere, og arbejder målrettet med at vedligeholde og udvikle disse. Vi interesserer os for individet, også vores eget, som en del af vores metodiske udvikling. I disse år har vi en særlig interesse for low arousal, neuropsykologi/pædagogik, rehabilitering og social færdighedstræning, som vi på hver sin måde lader hverdagen med beboerne inspirerer af. Vores supervision/faglige vejledning læner sig også i denne retning. Vi har et gennemarbejdet materiale til konflikthåndtering og reducering, og arbejder målrettet med vores kompetenceudvikling i denne retning.

Botilbudene arbejder målrettet med opholdsplaner, forandringskompas, tryghedsplaner og risikovurdering. Der dokumenteres i CSCsocial. Botilbudene er akkrediteret i 2015 og er underlagt det sociale tilsyn.

Om Plejekollektivet
Plejekollektivet er et botilbud for borgere med psykiske og fysiske lidelser, der har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer. Beboerne i Plejekollektivet er typisk tidligere hjemløse og kan have psykiske lidelser, der ikke er diagnosticeret. Fælles for beboerne er, at de har brug for længerevarende ophold, hvor der bliver taget højde for deres psykiske og fysiske lidelser.

Pædagogernes opgaver

 • De daglige opgaver i botilbuddet vil variere fra basale relations-, kontaktpersons- og omsorgsopgaver tæt på beboerne, til beboeraktiviteter og dokumentation i CSC.
 • Beboerne skal hjælpes til at skabe den struktur og stabilitet i deres liv, som de ikke evner uden støtte i større eller mindre grad.
 • Motivation og relationsarbejde er essensen i arbejdet, og du er kontaktperson for tre-fem beboere.
 • Du vil i beboernes interesse også skulle samarbejde med eksterne samarbejdspartere såsom læger, rådgivningscentre, hospitaler etc.
 • Du vil også komme til at arbejde med organisatoriske opgaver, bl.a deltagelse i arbejdsgrupper, ambassadørposter, it, arbejdsmiljø osv.

Vi søger medarbejdere, som

 • gerne, men ikke nødvendigvis, har erfaring for at arbejde med beboere, der har adfærds- og afhængighedsproblematikker, og som følge deraf uforudsigelige dage
 • kan holde en høj motivation både ift. sig selv, beboerne og i samarbejdet med kollegaerne
 • evner at etablere og fastholde et selvstændigt fagligt niveau i en tværfaglig gruppe, som er overvejende sundhedsfaglig
 • arbejder målrettet og gør vidensdeling til et naturligt element i hverdagen
 • er nysgerrige, tydelige og har god samarbejdsvilje
 • kan planlægge, tage ansvar og skabe struktur, både ift. egen indsats, men også i teamet og i kontakten med beboerne.

Vi tilbyder

 • et område i en spændende udvikling
 • en stor grad af indflydelse, gensidig fleksibilitet og viljen til en godt arbejdsmiljø
 • et personligt og et højt fagligt udfordrende miljø
 • dygtige kollegaer og beboere, som på hver deres måde tilfører botilbudene charme
 • muligheder for kompetenceudvikling og videreudvikling i din faglighed.

Du vil blive introduceret grundigt til arbejdet, med et struktureret introprogram og mentorordning.

Mere information
Har du lyst til at høre mere om jobbet, kan du finde de tre tilbud på www.cfmp.kk.dk. Yderligere oplysning kan indhentes hos afdelingsleder Helle Cari Christensen på 6037 8260, som kan kontaktes mellem kl. 13-14.00.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn forhandles i henhold til principperne om Ny løn i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. marts 2017.

Ansøgningen vedlægges CV og relevante bilag. Vi indhenter referencer.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 11. januar 2017.


Søg stillingen