Job i Gladsaxe Kommune

 

Sundhedskonsulent med særlig fokus på rygning og unges sundhed

 

Forebyggelsescentret i Gladsaxe Kommune søger en dygtig sundhedskonsulent, som kan være iværksætter på rygestop-området og skabe kontakt og dialog med kommunens borgere om forebyggelse og sundhedsfremme.

Sundhedskonsulentens primære opgaver
Sundhedskonsulentens primære opgaver vil være inden for følgende områder:

 • Ansvarlig for at udvikle og implementere indsatser der understøtter kommunens mål i Sundhedspolitikken om, at andelen af dagligrygere 16+ skal nedbringes markant
 • Ansvarlig for at sikre fortsat implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak med fastholdelse af nuværende indsatser og udvikling af nye, herunder kommunens rygestoptilbud
 • Målrettede forebyggelsesindsatser til unge på ungdomsuddannelser i kommunen og indsatser til unge uden for arbejdsmarkedet. Dette vil ske i tæt samarbejde med interne samarbejdspartnere bredt i kommunen, herunder i kommunens tværgående temagruppe Ung og Sund, der er nedsat i forbindelse med kommunens Ungestrategi
 • Fokus på mænds sundhed med særlig fokus på mere lighed i sundhed.

Som en del af stillingen vil du også indgå i Forebyggelsescentrets øvrige opgaver. Stillingen vil i begrænset omfang kunne indeholde aftenarbejde.

Sundhedskonsulentens kvalifikationer
Vi søger en person med en sundhedsfaglig uddannelse. Stillingen forudsætter desuden erfaring med projektledelse.

Vi forventer, at du
 • Har solid erfaring med forebyggelse, gerne på tobaksområdet
 • Trives og har gode erfaringer med at skabe netværk på tværs af organisationen og med andre aktører
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og have mange bolde i luften på samme tid samt følge op på beslutninger og processer
 • Er god til at skabe kontakt til borgere, fx i forbindelse med opsøgende rekruttering
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Har erfaring med sundhedspædagogiske redskaber, fx Den Motiverende Samtale
 • Er interesseret i at indgå i et dynamisk miljø med andre sundhedsfaglige konsulenter
 • En stor del af dit arbejde handler om at skabe engagement hos andre mennesker - både i den konkrete dialog med borgerne og i dialogen med kollegaer i og uden for kommunen

Ansættelsesforhold
Sundhedskonsulenten er en selvstændig funktion med direkte reference til teamlederen i Forebyggelsescentret, der er en tværgående enhed i kommunen. Du bliver en del af et team bestående af koordinatorer på flere sygdomsspecifikke områder og sundhedskonsulenter, som eksempelvis diætister og motionsvejleder. Forebyggelsescentret er organisatorisk forankret i Træning og Pleje under Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lønnen fastlægges efter overenskomst (Ny Løn) med mulighed for at aftale kvalifikationsløn.
Arbejdstid 37 timer pr. uge.
Tiltrædelse 1. marts 2017 eller snarest derefter.

Ansøgning og yderligere information
Send din ansøgning med relevant dokumentation senest fredag 6.januar 2017 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes i den 16. og 20.januar 2017.

Du kan læse mere om Gladsaxe Kommune her.

Kommunen har en række personalegoder målrettet den sunde arbejdsplads og tilbyder gratis fitness, motion og adgang til svømmehaller samt skattefri offentlig transport.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Ansøgningsfrist
6. januar 2017.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Gladsaxe Kommune