Socialrådgiver

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland. DOK består af døgninstitutionerne Grenen og Koglen samt behandlingsinstitutionen MultifunC Midtjylland.

Vores vision er at forstå og hjælpe hver enkelt ung, som anbringes hos os, til et liv i trivsel og fællesskab uden kriminalitet, stofmisbrug eller farlig risikoadfærd. Du kan læse mere om DOK´s virksomhedsmodel på www.dok.rm.dk

Til vores matrikel Grenen-Dalstrup, søger vi en 37 timers barselsvikar for vores socialrådgiver med mulighed for fastansættelse.

Grenen er en døgninstitution med 2 sikrede afdelinger, 1 særlig sikret afdeling og 3 åbne afdelinger for unge mellem 12 og 17 år, der har begået kriminalitet eller på anden måde udvist en farlig adfærd.

Grenens metodiske ideal er at fastholde, gennemføre og udvikle strukturerede og kontrollerede socialpædagogiske behandlingsforløb. Afdelingernes overordnede opgaver er omsorg, udvikling og opdragelse af de unge. .
En af metoderne er via aktiviteter, der er designet til blandt andet at udvikle de unges sociale færdigheder. Aktiviteterne finder sted i en planlagt og individafstemt struktur. GRENENS interne værksted og skole, leverer undervisning i umiddelbar tilknytning til afdelingen. Grenens metoder er forankret i kognitiv miljøterapi.

Som ansat socialrådgiver i DOK, bliver du 1 af 5 socialrådgivere, hvoraf den ene er afdelingsleder.

Afdelingen er præget af meget faglige kompetente medarbejdere med et stort engagement. Der er stor fokus på yderligere faglig kvalificering. Der ydes supervision med ekstern supervisor.

Socialrådgiveren

 • indgår i et tæt samarbejde med afdelingslederen på den pågældende afdeling.
 • er en tæt og tydelig sparringspartner til afdelingsleder og det pædagogiske personale i forhold til tilrettelæggelsen og udførelsen af den individuelle behandlingsmæssige indsats i og omkring den enkelte unge
 • indkalder og afholder som tovholder møder vedrørende den unge med kommunen, forældre og andre aktører omkring den unge
 • har som tovholder et tæt tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder forældre, kommuner, psykologer, politi, advokater, læger m.m.
 • indgår deslige i et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Grenen
 • har samtaler med den enkelte unge, dog vil ungekontakten ikke udgøre mere end op til 10 procent af den samlede arbejdstid
 • udarbejder udtalelser vedrørende den unge
 • har i tæt samarbejde med afdelingsleder fokus på forældresamarbejde
 • har i tæt samarbejde med sin egen afdeling fokus på udviklingsopgaver og iværksættelse af udviklingstiltag med henblik på kontinuerligt at sikre opkvalificering af vores Institution
 • indgår i en visitationsordning, hvor man også udenfor normal arbejdstid skal varetage visitation til de sikrede pladser
 • har fokus på sammenhænge mellem sikrede pladser og åbne pladser, herunder salg af åbne pladser.
Socialrådgiveren skal primært være tilknyttet den særlig sikrede afdeling Syd, en afdeling for unge med psykisk afvigende adfærd.

Vi søger en socialrådgiver med erfaring, gerne fra det kommunale og / eller døgninstitutions området. Gerne med erfaring i forhold til unge med psykiatriske problemstillinger. En der kan se muligheder frem for begrænsninger, som kan bevare overblikket i pressede situationer og som har erfaring i samarbejde med flere forskellige faggrupper.

Du skal være kontaktstærk.
 • Du skal have en rodfæstet faglighed og turde at gå mod vinden og tænke alternativt.
 • Du skal være rummelig
 • Du skal have humor
 • Du skal kunne se værdi i vores unge.
Vi tilbyder:
 • et meningsfuldt arbejde med mange udfordringer
 • en ambitiøs arbejdsplads, der vil fastholde og videreudvikle et godt behandlings- og arbejdsmiljø
 • engagerede kollegaer
 • løn og pension efter overenskomst med DS
Ansøgningen skal sendes via digitalt link, med foto, bedes vedhæftet dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Hvis der er spørgsmål kan Afdelingsleder Jane Andersen tlf. 24 28 87 07 kontaktes

Ansøgningsfrist den 12. januar 2017

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. januar 2017
Tiltrædelse snarest muligt
Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.