Tårnby kommune

Skoleleder

Korsvejens skole - vi lærer til livet Skoleleder med pædagogiske, strategiske og administrative kompetencer søges

Er du lederen, der kan være med til at virkeliggøre folkeskolereformens mål og videreføre arbejdet med at skabe en skole, hvor alle børn lærer, trives og udvikler sig optimalt?

Så er det måske dig, der skal overtage stafetten, når vores skoleleder går på pension efter 18 år på posten.

Korsvejens skole er en af Tårnby Kommunes ni folkeskoler. I Tårnby arbejder vi målrettet med skoleudvikling. Vi har særligt fokus på læringsmålstyret undervisning, teamsamarbejdet og den varierede skoledag. Vi prioriterer åben skole og bevægelse og er sammen i fuld gang med at finde nye måder at tilrettelægge skoledagen på. På Korsvejens Skole har vi blandt andet ugentlige blokdage (fordybelsesdage) på alle årgange, hvor klasserne kan fordybe sig i et fag, et emne eller lignende. Som på så mange andre skoler er vi midt i en omstillingsproces til den nye skoledag. Derfor har vi brug for en leder, der har kompetencer og ønsker til at stå i spidsen for denne udvikling.

Som ny skoleleder bliver du en del af ledelsesteamet, som består af skoleleder, viceskoleleder, SFO-områdeleder, administrativ afdelingsleder og teknisk serviceleder. Skolen har to-tre spor, 500 elever, 60 ansatte og to SFO-afdelinger. Derudover har skolen kommunens tilbud til ordblinde. Skolen er organiseret i 3 faser; indskoling 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse.

På Korsvejens Skole sætter vi samhørighed højt. Det forventes, at alle voksne og børn forholder sig til skolens værdigrundlag. Se skolens hjemmeside www.ko.uvtaarnby.dk


Vi forventer, at den kommende skoleleder:

 • Har ledelseserfaring samt evnen og viljen til at indgå i et konstruktivt og dynamisk ledelsesteam.
 • Har lederuddannelse på diplomniveau eller mod på at tage en sådan.
 • Har erfaring med forandringsledelse og udviklingstiltag.
 • Er tydelig og har pædagogiske visioner samt administrativt overblik.
 • Kan navigere i en politisk styret organisation.
 • Er nærværende, empatisk og anerkendende i tilgangen til brugerne og personalet.
 • Har gode kommunikative evner og er god til at skabe dialog på alle niveauer.
 • Har engagement, personlig integritet og ikke mindst humor.
 • Kan varetage det daglige ledelsesansvar, herunder personaleudvikling, medarbejdersamtaler, elev- og forældrekontakt mm.

Som skoleleder i Tårnby indgår man aktivt bidragende i samarbejdet med forvaltning, skoleledergruppen og øvrige faggrupper og institutioner på 0-18 års området.

I forvaltningen arbejder vi med visionen om "Borgerne som medskabere af egen velfærd". Vi lægger derfor stor vægt på at inddrage elever og forældre i skabelsen af den gode skole.

Vi tilbyder:

 • Et indholdsrigt job, hvor man aldrig kan vide, hvad dagen vil bringe.
 • En arbejdsplads i god udvikling med et ungt, engageret og kompetent personale.
 • En skole med skønne elever og en forældrekreds, som bakker op om skolens tiltag.
 • Mulighed for at være med til at præge skoleudviklingen i hele kommunen gennem tæt samarbejde med de andre skoleledelser og forvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker per 1. marts 2017 og i henhold til gældende overenskomst efter forhandling med Skolelederforeningen og med tjeneste indtil videre ved Korsvejens Skole.


Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen er betinget af, at disse er tilfredsstillende.


Yderligere oplysninger:
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller aftale besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Grethe Birch på telefon 32500168 eller 30760538.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 3.
Ansøgningsfrist onsdag den 11. januar 2017
Ansøgning:

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 40.000 borgere en hurtig, høflig og korrekt betjening, at være en god arbejdsplads for vores ca. 3000 ansatte og at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber os på gennem personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.