Universitetsdirektør / Syddansk Universitet

7 dage tilbage

Virksomhed
MUUSMANN
Arbejdssted
Odense, Fyn
Oprettet
20. december 2016
Udløber
31. januar 2017
Branche
Offentlig
Jobtype
Topledelse

UNIVERSITETSDIREKTØR

Syddansk Universitet søger en universitetsdirektør med førstehåndskendskab til universiteter og med stærke ledelses- og samarbejdskompetencer.

Syddansk Universitet er i en god udviklingsproces, hvor der skabes markante resultater i forskning, undervisning og i samspillet med erhvervslivet.

Universitetet har fem fakulteter og seks campusser med forsknings- og uddannelsesaktiviteter: Odense, som er den største, Esbjerg, Kolding, København, Slagelse og Sønderborg, som alle har stærke positioner inden for videregående uddannelser.

Stillingen

Universitetsdirektøren er leder af Fællesområdet – universitetets centrale administration, som består af syv enheder med i alt ca. 570 årsværk.

Universitetsdirektøren skal sikre høj kvalitet i de administrative funktioner, således at fakulteter, institutter, centre, medarbejdere og studerende oplever effektive administrative processer, der understøtter universitetets kerneopgaver inden for forskning, undervisning, formidling og videnspredning. Universitetsdirektøren skal være et synligt bindeled mellem administrationen og de mange faglige miljøer.

Universitetsdirektøren er medlem af universitetets direktion, der herudover består af rektor, prorektor og dekanerne for fakulteterne.

Universitetsdirektøren skal yde betydelige bidrag til at realisere universitetets strategiske indsatsområder gennem stærke og velfunderede interne og eksterne samarbejder. Universitetsdirektøren skal endvidere bidrage til at forstærke universitetets nationale og internationale profil som en attraktiv arbejdsplads.

Tjenestested er Campus Odense.

Faglige kompetencer

 • førstehåndskendskab til administrativ ledelse på et universitet eller andre videregående uddannelser
 • indsigt i og viden om universitetsverdenens kultur, struktur og organisation
 • væsentlige økonomiske kompetencer og stor erfaring med økonomistyring i en kompleks organisation
 • erfaring med at drive og udvikle en professionel servicekultur
 • erfaring med og stor interesse for administrative styringsfunktioner
 • erfaring med at fungere som bindeled mellem administrationen og de mange faglige miljøer
 • erfaring med styring af en kompleks opgaveportefølje med mange forskellige interne og eksterne interessenter.

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer

 • kunne fungere i et tæt og konstruktivt samspil i direktion og rektorat
 • være udviklings- og helhedsorienteret
 • besidde politisk tæft og gode samarbejdsevner samt kunne fungere som en professionel og konstruktiv rådgiver i mange sammenhænge
 • være en udpræget holdspiller, der formår at lede gennem andre ledere
 • have en involverende, lyttende og anerkendende ledelsesstil, der er præget af høj integritet
 • fungere i tætte samspil med nære medarbejdere
 • være robust, synlig og nærværende
 • besidde stærke kommunikative kompetencer

Uddybende stillings- og personprofil forefindes på www.sdu.dk og www.muusmann.com.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Henrik Dam på tlf. 65 50 10 30 eller hos adm. direktør Lars Muusmann, konsulentfirmaet MUUSMANN A/S, på tlf. 70 11 20 22/40 76 72 27.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold m.v.

Stillingen er klassificeret i lønramme 38. Ansættelsen sker på åremålsvilkår, som udløser et tillæg, ligesom der kan aftales et kvalifikationstillæg. Hertil kommer pension.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 31. januar 2017

Ansøgningen stiles til rektor Henrik Dam og søges via www.muusmann.com/stillinger.

Læs mere om Syddansk Universitet på www.sdu.dk.