Sådan forbereder du dig til en jobsamtale

Kvinde

Som en del af din forberedelse er det en god idé at læse din jobansøgning, dit CV og jobannoncen igen (med mindre en sådan ikke foreligger). Du skal kende dine egne materialer til bunds og være klar til at give eksempler på det, du har skrevet.

Hvis invitationen til jobsamtalen ikke fortæller hvor lang tid, der er sat af til mødet - så ring og spørg! Det har betydning for dig, når du forbereder dig og planlægger, hvad du skal nå at sige.

Information om virksomheden
Tjek op på din viden om virksomheden. Hvis virksomheden har en hjemmeside, så læs den grundigt, så du får kendskab til dens produkter, organisation, størrelse, økonomi mv. Undersøg eventuelt branchen, konkurrenter o.l. Måske kender du nogen, der er ansat i virksomheden eller som på anden vis har kendskab til virksomheden. I den forbindelse kan du måske bruge dit netværk til at få mere viden.

Disposition for samtalen
Sørg for at have en disposition for, hvad du gerne vil sige under samtalen. Det er sjældent, at du kan styre mødets forløb, men forsøg at få mulighed for at komme ind på følgende emner: Et kort overblik over dit arbejdsliv, dine faglige kompetencer, dine personlige kompetencer, dine succeshistorier, lidt om familie og fritid, en afslutning.

Overvej i det hele taget, hvad du vil huskes for, og hvordan du sikrer dig, at det sker.

Spørgsmål du kan blive stillet til jobsamtalen
Personen, du skal til samtale hos, har som hovedregel forberedt en række spørgsmål, som skal hjælpe med at belyse, hvem du er, og om du kan udfylde jobbet. Spørgsmålene vil i mange tilfælde afdække en række vigtige temaer. Sammenhængen og forløbet i dit arbejdsliv, dine tidligere job, dine faglige kompetencer, dine personlige kompetencer, dine resultater, løn- og ansættelsesforhold, dit privat- og fritidsliv.

Du kan øve dig i at svare på spørgsmål, så du virker sikker under samtalen og ikke skal lede efter svarene. Drøft eventuelt dine svar med en bekendt og bed om feedback på, hvordan du svarer for dig.

• Eksempler på spørgsmål:

• Fortæl kort om dig selv

• Hvorfor søger du nyt job?

• Hvad er dine forventninger til jobbet?

• Hvad kender du til virksomheden?

• Hvad er dine styrker og svagheder?

• Hvorfor søger du netop dette job?

• Hvad vil du kunne bidrage med i denne virksomhed?

• Hvorfor er det lige dig, vi bør ansætte?

• Hvilke tidligere erfaringer har du med de forskellige hovedområder i jobbet?

• Hvad motiverer dig i et job?

• Hvad trives du mindst med at lave?

• Hvordan arbejder du under pres?

• Hvordan samarbejder du?

• Har du referencer fra tidligere job, vi må kontakte?

• Hvad synes dine kolleger om dig?

• Hvordan ville din kæreste eller venner beskrive dig?

• Hvordan leder du andre?/ Hvordan vil du gerne ledes?

• Hvordan håndterer du konflikter?

• Hvad er dine bedste resultater eller succeser?

• Hvad er dine største fiaskoer?

• Hvad laver du i fritiden?

• Hvad forventer du at få i løn?

• Hvad arbejder du med om fem eller ti år?


Spørgsmål du kan stille
Det er en god idé at forberede en række spørgsmål, som du vil stille virksomheden. Spørgsmålene viser, at du er interesseret, og at du har forberedt dig, og desuden kan de være dit bidrag til, at der bliver tale om en mere ligeværdig samtale. Af den grund er det en god idé at undgå ja- og nej-spørgsmål.

Det kan være relevant at stille spørgsmål om branchen, om virksomheden, om medarbejderne, om værdier og holdninger, dagligdagen, arbejdsgange, fremtiden, økonomiske forhold, udviklingsmuligheder, uddannelsesmuligheder og succeskriterier.

Praktiske forhold
Det kan af flere grunde være fornuftigt ikke at komme tomhændet til en jobsamtale. Ved at have relevant materiale med (f.eks. stillingsannonce, ansøgning CV), virker du forberedt, og det vil ofte vise sig, at du får brug for det, du har medbragt. Alene det, at du har kuglepen og papir med, betyder at du har et sted at gøre af hænderne, og det kan mindske nervøsiteten.

Overvej hvilket tøj du vil tage på til jobsamtalen. Det er f.eks. godt at tage hensyn til virksomhedens dress code, så du ikke føler dig "forkert". Samtidig skal du være dig selv og tage hensyn til, hvad du føler dig godt tilpas i.

Det er en god idé at komme 5-10 minutter før samtalens start, så du roligt kan melde din ankomst, og så du har tid til at samle tankerne. Husk at være opmærksom på, hvem du skal mødes med. Hvis virksomheden har flere adresser, skal du være helt sikker på, hvilken adresse samtalen gennemføres på, så du ikke kommer for sent.

Af

Udgivet:

Tilbage til liste